foto: Pixabay
foto: Pixabay

Panel holistyczny

Integralny Program Profilaktyki realizowany przez Fundację Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei”  jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę edukacji zdrowotnej przekazując nowoczesną fachową wiedzę i oferuje praktyczne zastosowanie tej wiedzy, poprzez przekazanie konkretnych narzędzi oraz rozwój umiejętności istotnych dla poprawy jakości życia i zachowania zdrowia.

Program Profilaktyki jest holistyczny, odwołuje się do wszystkich sfer ludzkiej egzystencji, istotnych dla zachowania zdrowia: ciała, energii życiowej, umysłu i emocji, relacji oraz do ogólnej równowagi życiowej. Zarówno w naszym życiu, jak i w każdej z tych sfer potrzebujemy Równowagi dla Zdrowia.

Integralny Program Profilaktyki „RÓWNOWAGA DLA ZDROWIA” obejmuje moduły:

  • Równowaga na Talerzu – zdrowa dieta zasadowa i bezcukrowa w Gotowaniu Intuicyjnym
  • Równowaga w Ruchu – Proces Twórczy poprzez ciało w tańcu i ruchu
  • Równowaga Energetyczna – Gospodarowanie energią życiową w stresie wg metody „8xO”
  • Równowaga Mentalna i Emocjonalna – Zdrowa Głowa, czyli praca z umysłem przez RTZ i Mindfulness
  • Równowaga w Relacjach – Zdrowe Relacje
  • Równowaga Życiowa
  • Coaching Równowagi

Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” zrealizowała cykl wykładów oraz warsztatów, a radio ON objęło patronatem medialnym to wydarzenie. Zachęcamy do wysłuchania fragmentów wykładów poświęconych poszczególnym modułom oraz zapraszamy do uczestnictwa w wykładach i warsztatach. Aktualne informacje o terminach i możliwościach uczestnictwa znajdują się na stronach Organizatorów.

Audycje

foto: Pixabay

Równowaga w relacjach

Relacje z różnymi osobami, ale przede wszystkim z samym sobą mają wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia. Dlatego warto zadbać o ich jakość.

foto: Pixabay

Równowaga Mentalna i Emocjonalna- Praca z Przekonaniami

Zapraszamy do wysłuchania fragmentu wykładu „Równowaga Mentalna i Emocjonalna- Praca z Przekonaniami”, który wygłosi Monika Popowicz, psychoonkolog i prezes Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei”.