foto: Facebookfoto: Facebook

Elżbieta Kozik o roli organizacji pacjenckich

Elżbieta Kozik jest prezeską Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny. W rozmowie z radiem ON porusza temat roli organizacji pacjenckich w systemie opieki onkologicznej. Będziecie się mogli również dowiedzieć więcej o idei i działaniach Amazonek, oraz ich osiągnięciach.