foto: Facebookfoto: Facebook

Milena Malinowska – dobro wraca

Milena Malinowska w wieku 14 lat zachorowała na białaczkę. Przeszła długie i wyczerpujące leczenie, które zakończyło się sukcesem. Swoją potrzebę pomocy innym realizuje w oddziałach PoCANCERowanych. Jest to grupa wolontariuszy – byłych pacjentów onkologicznych skupionych wokół Fundacji PoCANCERowani. Jej członkowie swoim przykładem najlepiej pokazują, że chorobę można pokonać.