foto: goodplant.plfoto: goodplant.pl

Olejem konopnym w raka

Oleje konopne od pewnego czasu dostępne są na polskim rynku. Informacje o nich najczęściej roznoszą się pocztą pantoflową poprzez pacjentów, którym pomogły wrócić do zdrowia. Jednym z takich ludzi jest Sebastian. Kilka lat temu usłyszał diagnozę – Chłoniaka Hodgkina, 4 stopień zaawansowania. Zajętych już było wiele narządów wewnętrznych oraz skóra. Mimo niekorzystnych rokowań nie poddał się, postanowił walczyć. Terapię konwencjonalną wspomógł olejem konopnym, którym łagodził m.in. dokuczliwe skutki uboczne chemioterapii. I chociaż ta historia ma dramatyczny początek to kończy się dobrze. Dziś Sebastian jest zdrowy. Wrócił do ulubionych aktywności, pracuje. Jest współwłaścicielem firmy Goodplant, która wytwarza olej konopny wysokiej jakości oraz sprowadza kosmetyki wytwarzane na bazie oleju. Firma Goodplant powstała na bazie jego osobistych doświadczeń. Wierzy, że olej konopny może pomóc innym pacjentom tak, jak pomógł jemu.