foto: Agencja Fotograficzna Fotograf24.plfoto: Agencja Fotograficzna Fotograf24.pl

Rzecznik Praw Pacjenta: nasza świadomość rośnie

Rozmowa Aleksandry Rudnickiej, redaktor naczelnej Głosu Pacjenta Onkologicznego z Krystyną Kozłowską, Rzecznikiem Praw Pacjenta. Głównym tematem jest wzrost świadomości pacjentów na temat przysługujących im praw, o czym świadczy duża liczba spraw wpływających do Biura Rzecznika – od 9000 tys. rocznie w pierwszym roku urzędowania do 70 000 tys. rocznie w ostatnich latach. Poruszony jest również temat roli organizacji pacjenckich i platformy na której mogą zgłaszać problemy i propozycje zmian do wprowadzenia w regulaminie praw i obowiązków pacjenta, które przedstawiane są Ministrowi Zdrowia. Kolejnym tematem tego wywiadu jest zasadność wprowadzenia Pakietu Onkologicznego. Dowiecie się również jakie są pozostałe funkcje, rola i plany na przyszłość dotyczące Rzecznika Praw Pacjenta.