foto: PKPOfoto: PKPO

Szymon Chrostowski – wygrał z rakiem, walczy z niewiedzą

Szymon Chrostowski to kolejny rozmówca radia ON, który przeszedł drogę od pacjenta do pomagającego. Jest prezesem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz Fundacji Wygrajmy Zdrowie, która pomaga pacjentom chorującym na nowotwory urologiczne i ich rodzinom.

Sam zachorował będąc na studiach. Za namową swojej lekarki zaczął działać na rzecz innych pacjentów chorujących na raka prostaty, a także edukować lekarzy jak rozmawiać z pacjentami. Pełni funkcję eksperta ds. immunoonkologii przy Parlamencie Europejskim.


Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych to wspólny głos ponad 100 tysięcy pacjentów onkologicznych w Polsce zrzeszonych w 34 stowarzyszeniach. Liczba organizacji współpracujących wciąż rośnie. Obecnie Koalicja szacuje, że opieką otacza około 2,5 miliona pacjentów onkologicznych (dzieci i dorosłych), z różnymi typami nowotworów.